Afterwork med Graffitin i fokus

Den 25 november föreläste Tobias Barenthin Lindblad i Ebeneser om Graffiti och dess betydelse. Föreläsningen avslutades med ett besök under Skeppsbrogatan där vi fick njuta av en kulvert fylld av välbevarade, färgsprakande graffitimålningar.

Tobias Barenthin Lindblad inbjuden av Luleå Konstförening, föreläste i Ebeneser om Graffiti och dess betydelse. Han berättade att han missade de första åren graffitin fick genomslag i Sverige. Något han på olika sätt har försökt att ”ta igen”.

2015 blev Tobias Barenthin Lindblad inbjuden till Galleri Syster i Luleå för att göra en graffitiverkstad för deras ungdomsgrupp Lillasyster. Vid det besöket dokumenterade han målningarna på bakgården Ripan, Varvsgatan 39. Målningarna beställdes av IOGT-NTO 1987 och är Sveriges äldsta bevarade graffiti. Målningen finns kvar än idag. Det som utmärker målningen och som är mycket sällsynt bland de äldre bevarade svenska graffitimålningarna är spåren efter lek.

Internationellt tar graffitikonsten fart på 1960-talet med spontana, inkluderande och icke estetiska uttryck med tuschpennor. Graffitimålningarna är samtida med hiphopdans och lockade framförallt killar att måla.

Star Wars-filmerna som kom under 1980-talet var också inspiration för graffitimålarna. I sin bok ”Slow Limits – hiphop och graffiti i Luleå” beskriver Tobias 1980-talets rebelliska hårdrockare och de mer  ordentliga, ”elevrådsaktiga” syntarna och vuxenvärldens upprördhet över de olika ungdomskulturernas symbolvärld och göranden. Ett fenomen som ständigt upprepar sig. Boken beskriver hur målningarna kom till och om tiden när de skapades. Här finns också Luleås tidiga hiphop-historia nedtecknad.

Föreläsningen avslutades med ett besök under Skeppsbrogatan där vi fick njuta av en kulvert fylld av välbevarade, färgsprakande graffitimålningar.