Kontakt

Org.Nr: 897000-0710
BankGiro: 5610-1447

För att i någon mån minska risken för skräppost och illvilliga telefonsamtal, så har vi på hemsidan bytt ut snabel-a ”@” mot ”(α)” i e-post-adresser och bindestreck ”-” mot långt bindestreck ”—” i telefonnummer. Du får ta hänsyn till detta när du skall använda e-post-adresser och telefonnummer till de förtroendevalda personer som är listade nedan.

Förtroendevalda