Årsmöte 2023 med efterlängtat konstlotteri

Föreningens ordförande Kent Ögren hälsade välkommen till årsmötet 2023 och presenterade kvällens föreläsare, Andreas Hoffsten. Kvällen avslutades med det spännande, och av medlemmarna hett efterlängtade, Konstlotteriet 2023, då konstverk inköpta av föreningen under 2022 lottas ut.

Andreas Hoffstens föreläsning hade temat ”Konsten i filmen”. Via kortare ”rörliga filmsekvenser” fick vi exempel på olika filmer/filmgenrer från olika tidsperioder. Det var intressant att se vilken utveckling filmskapandet har genomgått under det senaste seklet. Bland annat när det gäller tekniken avseende klippning och redigering.

Årsmötet 2023 genomfördes i enlighet med fastställd dagordning under ledning av mötesordförande Jan Hertting och sekreterare Anita Lindfors. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret beslutades godkännas och fastställas och likaså revisionsberättelsen.

Medlemsavgiften för kommande år beslutades oförändrad, 250 kronor per medlem. Vidare beslutade årsmötet godkänna och fastställa förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret 2023.

Ledmoten Inga Valeskog lämnade styrelsen och avtackades av ordförande Kent Ögren. Till ny ledamot föreslog valberedningen årsmötet att välja Jenny Burlin. Årsmötet beslutade att föreningens styrelse kommande verksamhetsår består av Kent Ögren, ordförande, Sol-Britt Hertting, Britta Wallgren, Eva-Lena Holmkvist Parkström, Jenny Burlin, Dennis Petterson och Inger Hällström. Till revisorer utsågs Peter Georgsson och Gunnar Persson samt till revisorssuppleant Karin Wennström.

Konstverken i årets utlottning, Konstlotteriet 2023, presenterades av Helen Lindberg, Galleri Lindberg och bestod av tjugoen olika konstverk inköpta av Luleå Konstförening under 2022. Medlemmarna, som innan mötet hade möjlighet att mingla runt, hade alla sett ut just sin favorit och när dragningen startade var spänningen därför stor. Förutom utlottningen av konstverken lottades det bland de närvarande medlemmarna ut en ”helgkasse”, som också den fann sin lyckliga ägare.