Årsmöte 2024 med föreläsning och konstlotteri

Program för årsmötet
Årsmötet startar klockan 18.00. Årsmöteshandlingarna hittar du här nedan. I årsmöteslokalen kommer det att finnas ett fåtal papperskopior utlagda.

Du som vill ta en närmare titt på de inköpta konstverken är välkommen klockan 16.30. Kvällens gästföreläsare är ………Föreläsningen börjar klockan 17.15.

Efter årsmötet berättar Helene Lindberg om 2023 års konstinköp och sedan sker det årliga konstlotteriet. Här ser du de verk som lottas ut i Konstlotteri 2024

Som tidigare är det du som betalat medlemsavgiften för 2023 som deltar i konstlotteriet. Vinnaren väljer ett konstverk som hen tar med sig hem direkt efter utlottningen.
Vi välkomnar våra medlemmar och hälsar nya varmt välkomna!