Årsmöte 2024 och årliga konstlotteriet

Föreningens ordförande Kent Ögren hälsade välkommen till årsmötet 2024. Kvällens föreläsare, från Länsförsäkringar Norrbotten, berättade om tillblivelsen av deras konstsamling. En i flera avseenden annorlunda berättelse. Kvällen avslutades med det spännande och hett efterlängtade Konstlotteriet 2024.

Årsmötet 2024 genomfördes i enlighet med fastställd dagordning under ledning av mötesordförande Jan Hertting och sekreterare Anita Lindfors. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret beslutades godkännas och fastställas och likaså revisionsberättelsen.

Medlemsavgiften för kommande år beslutades oförändrad, 250 kronor per medlem. Vidare beslutade årsmötet godkänna och fastställa förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret 2024.

Ledamoten tillika vice ordförande Solbritt Hertting lämnade styrelsen och avtackades av ordförande Kent Ögren. Avgående ledamot Solbritt Hertting utsågs till valberedning tillsammans med Monika Öhman.  Årsmötet beslutade att föreningens styrelse kommande verksamhetsår består av Kent Ögren, ordförande, Britta Wallgren, Eva-Lena Holmkvist Parkström, Jenny Burlin, Dennis Petterson och Inger Hällström.  Till revisorer utsågs Peter Georgsson och Gunnar Persson samt till revisorssuppleant Karin Wennström.

Konstverken i årets utlottning, Konstlotteriet 2024 bestod av olika konstverk inköpta av Luleå Konstförening under 2023. Medlemmarna, som innan mötet hade möjlighet att mingla runt, hade sett ut just sin favorit och när dragningen startade var spänningen därför stor. Förutom utlottningen av konstverken deltog medlemmarna i en utlottning av en ”helg-kasse” från Hemma Gastronomi.

Stort GRATTIS till alla vinnarna!