AW med föreläsning och galleribesök

Luleå konstförening bjöd första fredagen i maj in till AW med föreläsning av Bo Renberg, en intressant presentation av Träverk, Handverk och Livsverk. Fram till och med den 31 maj visar Norrbottens museum hans utställning med samma namn. Efter föreläsningen kunde de som ville fortsätta till Galleri Lindberg för en förhandsvisning av Peter Sundströms utställning "30 dagar i mars".

I samband med AW-tillfället passade föreningen på att flagga för Konst i det Gröna, den populära folkfesten som lockar många besökare. Proffs som amatör, gammal som ung. – Nu har förberedelserna börjat inför årets arrangemang den 30 – 31 juli. Inom kort kommer anmälan att ligga ute på föreningens hemsida. www.luleakonstforening.se 

Träverk, Handverk, Livsverk var titeln på Bo Renbergs föreläsning vid Luleå Konstföreningens Afterwork. Bo som är uppvuxen utanför Storforsen i en skogsarbetarsläkt lärde tidigt känna furu, björk och asp.

Eftersom trä alltid har funnits tillhands började Bo arbeta med vedträn av björk. Med tiden prövade han även på den tjuriga tallen som kom att bli en konkurrent till den mer lätthanterliga aspen och björken.

Bo berättade att handverk är ett eget konstruerat ord som beskriver den teknik som han valt att arbeta med. Han har avstått från maskiner av arbetsmiljöskäl och en allmän känsla av att inte ha kontroll över arbetsprocessen. Som träsnidare måste man vara idog och där handen är ett framträdande motiv i hans produktion.

Ordet livsverk handlar om allmänna aspekter på människans liv – ett slags hantverksmässigt filosoferande. Med den pågående utställningen vid Norrbottens Museum vill Bo visa på allmänna aspekter på människans liv; tankar och känslor som hopat sig under en livstid.

I sitt träsnideri använder Bo främst yxa, stämjärn, rasp, kniv och sandpapper. Han har fascinerats av hur relieferna tar hänsyn till ljuset och skiftar beroende på var ljuset kommer ifrån.
– Skuret är skuret och kan inte enkelt ändras som en oljemålning, menar Bo.

Träsnideriet har varit en tillfredsställande fritidssysselsättning han ägnat sig åt som en avkoppling från sitt arbete som lärare. Bos intresse för ord, dikt och tanke kommer också fram i form av dikter som kommentarer till de tredimensionella gestaltningarna.

Efter den intressanta föreläsningen av Bo Renberg gick konstföreningens medlemmar till Galleri Lindberg för att ta del av en förhandsvisning av Peter Sundströms utställning ”30 dagar i mars”, som pågår fram till 1 juni.