Fullt hus när Anna Toresdotter föreläste på Ebeneser

När Luleå Konstförening anordnade höstens första Afterwork föreläste konstnär Anna Toresdotter. Föreläsningen lockade många besökare, i det närmaste fullt hus. Anna ställer ut sin konst på Galleri Lindberg under tiden 29 oktober till den 23 november.

Anna Toresdotter, verksam som konstnär sedan 80-talet, född i Luleå men bosatt i Åkersberga, lockade drygt hundratalet besökare när Luleå Konstförening bjöd in till Afterwork. Föreställningen innehöll bilder på Annas konst varvat med fakta om en av våra viktigaste naturresurser matjorden, och hur småkryp och mikroskopiska varelser i matjorden samverkar i ömsesidiga beroenden. Den samverkan som utgör temat i Annas utställning Ömsesidighet.

  • I utställningen Ömsesidighet dyker jag nu ner i ett av de enskilt största områden där vi verkligen kan göra skillnad, men som ofta förbises i debatten – matjorden – vår försörjningsgrund, säger Anna Toresdotter. Med konst och poesi får besökaren vördnadsfullt möta den mikroskopiska värld inunder oss som är full av liv och ömsesidiga utbyten.

Ömsesidighet är ett konstprojekt där många engagerade personer medverkar, som tillsammans vill inspirera till ett mer hållbart förhållningssätt till odlingsjorden. Förstör vi matjorden svälter vi ihjäl! Till själva utställningen har en digital lärplattform knutits för skolor, med färdigplanerade lektioner fria att använda, med både konst, poesi för faktafördjupningar. Materialet är ämnesöverskridande och anpassat för olika stadier.

Förutom Annas bilder, som illustrerar hur livet börjar där nere i jorden, fick vi som var på plats en dramatiserad berättelse, en sannsaga framförd på Ebenesers scen. Med hjälp av publiken dramatiserade Anna det biologiska liv som gör jorden bördig och motståndskraftig, binder koldioxid, gödslar och håller den samman. En matsked levande mull rymmer lika många varelser som det finns människor på jorden, de flesta osynliga för blotta ögat!

Efter föreställningen bjöds besökarna till Galleri Lindberg för en förhandstitt på Anna Toresdotters fantastiska bilder, där utställningen visas mellan den 29 oktober och 23 november.

www.annatoresdotter.se/konst/omsesidighet

Konstutställningen Ömsesidighet visas 29 oktober – 23 november, Galleri Lindberg