Välbesökt AW den 8 mars med fotograf Erik Holmstedt

Fotograf Erik Holmstedt gav oss en presentation av sin fotografiska dokumentation av "samhällsutvecklingen i Malmberget"

Under åren har Erik Holmstedt fotograferat byggnader i Malmberget, byggnader som ska rivas och har rivits med anledning av att gruvverksamheten expanderat. Han har även kopplat ihop dokumentationen med de industriella bilderna från Tyskland och andra delar av Europa, dit en del av malmen från Malmberget exporterats. Många besökare kände igen sig i exteriörbilderna från Malmberget, nostalgiska tillbakablickar på en svunnen tid.

Efter avslutad AW fick de som hade möjlighet att ta del av en förhandstitt på Bill Olssons utställning på Galleri Linderberg.