Medlem

Medlemskap ger möjligheter

Att vara medlem i Luleå Konstförening ger fördelar och möjligheter:

  • Delta i föreningsarrangemang, exklusivt för medlemmar
  • Närvara vid årsmöte och delta i föreningens »Konstlotteri
  • Kandidera till föreningens styrelse och andra förtroendeposter.

Läs mer om medlemskap, ”familjemedlem” etc,  i föreningens »stadgar!

Att bli medlem är enkelt

För medlemskap krävs bara:

  1. Att medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår är betald
    – Ordinarie medlem:  250 kr
    – Familjemedlem:  150 kr
  2. Att föreningen har fått in namn och kontaktuppgifter, som föreningen behöver. Om du inte redan gjort det eller vill ändra någon uppgift kan du använda formuläret till höger. I alla fält utom i e-post fältet kan du skriva in valfri text, t ex ”jag har ny e-post adress, eller jag har bytt namn”.

Avgifter betalas till: Bankgiro 5610-1447
OBS! – Ange namn vid betalning!

Som medlem är du med och utvecklar vårt gemensamma intresse – Konst!

VÄLKOMMEN!