Information till utställare på Konst i Det Gröna

Välkommen att ställa ut på Konst i Det Gröna 2022. Du är en del av grunden för evenemangets fortsatta popularitet! Andra konstnärer, utställare och besökare kommer för att se den konst som du visar upp och delta i de konstnärliga aktiviteter som du driver.

Nedan finns information riktad till dig som utställare. Läs igenom informationen noga, även om du har ställt ut tidigare på KiDG och det mesta kanske är bekant. Om du av någon anledning inte kan ställa ut meddela detta omgående via mejl till britta.wallgren@bredband.net eller ring 070-329 43 60. Vi har många som alltjämt hoppas på en skärmplats.

Information till utställare