Rapport från årsmöte och konstlotteriet 2022

Viveka Vivan Engholm presenterade verksamheten vid länskonsthallen Havremagasinet

Välbesökt och trevlig kväll vid Luleå Konstförenings årsmöte den 22 mars.

Läs reportage från Årsmöte 2022 med konstlotteri i Luleå Konstförening